Rengøring


  • Overflader aftørres med en fugtig klud
  • Støvsugning - støvsugeren står i annekset
  • Gulvvask - gulvspand og moppe i værkstedet eller annekset
  • Køleskab aftørres med en fugtig klud (lad døren stå åben)
  • Toilet og håndvask rengøres


Brændeovn


  • Askeskuffen tømmes (der må naturligvis ikke være gløder i asken)
  • Asken kan spredes ud under buske eller i hækken
  • Brændekurv og kurven med pindebrænde fyldes op
  • Luk for vand og strøm (hvis vi har aftalt det)