El, vand & nøgler


Normalt har vi sørget for at el og vand er klar. Men skulle du få brug for at gøre noget, kan du se her hvordan du tænder/slukker og åbner/lukker.


El
Du tænder og slukker for strømmen i el-skabet i annekset.

Det er også her du finder ekstra sikringer og elpærer.

  • Du tænder ved at vippe den sorte knap op
  • Du slukker ved at trykke på den gule knap

Vand
Du kan åbne og lukke for vandet i målerbrønden i forhaven ved siden af vandhanen.

  • Løft plastikdæklet af
  • Åbne = Det røde håndtag lodret
  • Lukke = Det røde håndtag vandret

Nøgler
Du finder nøgler til cykler og postkasse i det lille blå skab i mellemgangen til toilettet.

Der står på nøglerne hvad de bruges til.