Gudernes Stræde

Jættestuer i Gudernes Stræde

Parallelt med Kyndeløse Sydmarksvej løber en grøn korridor, som er en del af det, der bliver kaldt Gudernes Stræde.

Gå ned mod Kursuscenter Ådalen ad Kyndeløse Strandvej. Gudernes Stræde starter lige inden kursuscentret venstre hånd.

Cirka midtvejs ved Møllehøj ligger to store tvillingejættestuer.